Çözüm noktanız Çözüm EBYS…

 • Kütüphane varlıklarınızın kaybı canınızı sıkıyor veya yaptırımı ağır olur diyorsanız,
 • Kütüphane varlıklarınızın kütüphane içi hareketlerini takip edemiyorsanız,
 • Kütüphanenizde kitap sayım işlemleri canınızı mı sıkıyor? "Bu işin daha basit bir yöntemi olmalı" diyorsanız,
 • "Barkod sistemim var ama yinede sayımlar uzun sürüyor" diyorsanız.
 • Aradığınız bazı kitaplar yerinde yoksa ve "buralarda biryede olmalı" diyorsanız, 
 • Ödünç verme ve alma işlemeri daha sistematik ve kolay olsa diyorsanız,
 • Kütüphanemizi yıllık, aylık, haftalık ve günlük ziyaret eden kaç kişi var raporlayamıyorsanız...

 Arşiv Yöneticisi: EBYS ile elektronik olmayan belgelerin entegrasyonu ve yönetiminden sorumlu birimi,

Kurum: Müşteri kurumu ifade eder.

 • Barkod: Yeni oluşturulan ya da kaydı yapılan her evraka sistemin otomatik olarak verdiği sayıyı sembolize eden şekli,
 • Barkod okuyucusu: Evrakın barkodunu okuyarak sistem ekranı üzerine getiren cihazı,
 • Belge: Bir olay, olgu, görüş, iş, emir ve yeni bir hukuki durumu bildiren ıslak ya da elektronik imzalı evrakı,
 • Birim Evrak: Başında imza yetkisine sahip bir birim amirinin bulunduğu her bir hizmet birimine ait iç evrak birimini,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki resmî yazışma ve evrak sisteminde kullanılan, Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
 • Elektronik Belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
 • Elektronik Belge Yöneticisi: EBYS içeresindeki belge yönetimi fonksiyonlarını yerine getiren birimi,           
 • Elektronik Belge Yönetimi: Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların ilişik, format ve ilişkisel özelliklerini korumayı ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmeyi