Çözüm EBYS Filemaker Eğitimleri, başlıyor…

Filemaker Platformu, kısa sürede ihtiyaçlarınıza cevap verecek küçük yazılımlar oluşturmanıza imkan vermektedir.

Bizim eğitim programlarımız, ihtiyacınız olan özellikleri deneyimleyerek öğrenmeniz amacıyla oluşturulmuştur.

 • “Bir kişinin sorununun çözümü, bu çözüme şahit olan diğerlerinin eğitimidir” anlayışı ile hareket edilmektedir.

  Bu sebeple eğitimlerimiz; kuramsal eğitim metodolojisi yerine, tümüyle egzersize dayalı, Tümdengelim Yöntemi ile tasarlanmıştır. 

ÇözümEBYS  ARŞİVLEME HİZMETLERİNİN ETKİNLİKLERİ


ÇözümEBYS Arşivleme Hizmetleri, Hayati Bilgi, Bilgisayar Medyası, Dokümantasyon Yönetimi ve Saklanması konusunda hizmet veren bir kuruluş niteliği taşımaktadır.

ÇözümEBYS Arşivleme Hizmetleri, hizmete başlatma sürecinde Evrak depolama işi yapan TSE 13298 EBYS Elektronik Belge Yönetim Sertifikası alabilmiş tek firmadır. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite ve hizmetleri ile ilgili tüm sertifikasyonları almış ve  ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 28000 Tedarik Zinciri Standartlarına uygunluğu açısından bu belgeleri alma süreçlerini başlatmıştır.


YATIRIM ETKİNLİKLERİ


ÇözümEBYS Arşivleme Hizmetleri, "Doküman Arşivleme ve Yönetimi" ne yönelik sektörel yatırımını EDS Evrak depolama sistemleri ile güç birliği yaparak tamamlamıştır. Arşivleme Deposunda Olması Gereken Özellikler

 • Oluşturulacak arşiv deposunun iç mimari projesi, deponun kullanım amacı ve sektörel açıdan stratejik değerleri dikkate alınarak dizayn edilip planlanmalıdır.
 • Yangın Dolapları ve Sprinkerler "Kuru Sistemli" yangın söndürme sistemi olmalıdır.
 • Yangın Pompaları( Otomatik Çalıştırılmalı - Otomatik Stoplu - Haftalık Otomatik Test Programlı -Sesli + Işıklı Alarmlı Yangın Hidrofor Grubu)
 • Dokümanların sağlıklı koşullarda korunması amacı ile iklimlendirme ve ilaçlama gibi periyodik tedbirlerini sürekli denetlenmesi yapılmalıdır.
 • Deponun "Yangın Güvenlik" sistemi de bu planlama esnasında; gerek tüm dünyada kabul gören NFPA (National Fire Protection Association), gerekse ülkemizde uygulanan 2002/4390 sayılı Yangın Yönetmeliği dikkate alınarak oluşturulmalıdır.
 • Olası sabotajlar da göz önünde bulundurularak alınan önlemler yeterince yerine getirilmelidir.
 • Arşivleme alanlarının iç ve dış ünitelerinin kullanım prosedürleri oluşturulmalıdır.

Deponun, yatırımın inşaat ve montaj işleri esnasında ISO 9001 - 27001 - 28000 standart belgelerinin alınmasında ve sigortalama ile ilgili şirketlerinde çeşitli tetkik ve denetimlere tabi tutulmalıdır.

Bir tesiste yer alması gerekli sistemler, teknik özellikleri, alınmış olan sertifikalar ve yapılan periyodik bakım ve test neticeleri ve yönetimce oluşturulan otokontrol organizasyonu ile sürekli olarak denetlenmelidir. Ayrıca Outsource Arşivleme sektörüne örnek teşkil etmelidir.OUTSOURCE ARŞİVLEME HİZMETLERİNİN KURUMLARA SAĞLADIĞI YARARLAR

 • Firmalar sadece kendi faaliyet alanları ile meşgul olurlar.
 • Risk paylaşımı ile müşteriler kendilerini daha rahat hissederler.
 • Bilgi ve Belge Yönetimine ayrılacak süre diğer alanlara kayar.
 • Firmaların kendi imkânları ile oluşturamayacağı bir hizmeti almalarını sağlarlar.


 Outsource Arşivleme Hizmetlerinin Çıkış Noktası ve Vaatleri


Outsource arşivleme son yıllarda ülkemizde de sıkça karşılaştığımız bir kavramdır. Ülkemizde yeni ama dünya piyasalarında oturmuş bir bilgi (evrak, dijital veri vs.) saklama hizmetidir. Outsource Arşivleme hizmeti veren firmalar dünyanın birçok ülkesinde binlerce şirkete, kendi imkânları ile ulaşamayacağı arşivleme hizmetini daha ucuz veya aynı maliyetle sunarlar.


Outsource arşivleme hizmeti veren firmayla çalışmak, maliyetleri düşüreceğinden dolayı hizmeti alan müşterilere rekabet ve karlılık avantajı sunduğundan ihtiyaç haline gelmiştir. Global vizyona sahip şirketler, enformatik birikim ve uzmanlık alanlarından faydalanmak için Outsource hizmeti veren firmaları stratejik ortak olarak görmektedirler. Şöyle ki uzmanlık isteyen ve maliyet düşürmeye yönelik hizmetler veren şirketler, müşterilerine ana üretim unsurlarına daha fazla odaklanma imkanı sunduklarından, başarıya yardımcı olurlar.


Bilgi ve Evrak Muhafazasında Daha İyi Ortamlar Oluşturmak

Şirketlerin ürettikleri birçok evrakı yasal, ve enformasyon değerlerinden dolayı saklama zorunlulukları vardır. Ülkemizde bu değerler genelde 10 yıldır, fakat şirket yetkililerinin kuruma olan sorumluluklarından dolayı bu süre genellikle 2 katına çıkmaktadır. Bu uzun süre zarfında hayati bilgi içeren enformasyon kaynaklarını yangın, su basması ve rutubetten korumak için harcanan maliyetleri düşürdüklerinden dolayı Outsource arşivleme hizmeti veren firmalar tercih nedenidir.


İstenilen Raporlamayı Sorunsuzca Elde Etmek.

Müşteri kurumlar kendi evrak sirkülâsyonunu takip edebildiklerinden dolayı evrakların nerde ve kimde olduğu sorunu, risk faktörü olmaktan çıkmıştır. Ayrıca müşteriler, departmanlarının, servislerinin ve çalışanlarının da evrak hareketleri raporlanabildiğinden arşivlerini kontrol ve takip edebilirler.


Etkin Güvenlik Önlemleri

Müşteri kurumlar, arşivleri için maliyeti yüksek olan güvenlik sistemlerinden kaçınırlar ama hayati bilgi taşıyan evraklarını da en iyi şekilde muhafaza etmek isterler. Bu nedenle Outsource arşivleme hizmeti veren kuruluşlar daha uygun maliyetlere bu hizmetleri müşterilerine sunarlar.


Personelden Kaynaklanan Maliyet

Outsource arşivleme hizmeti alan kurumlar evrak saklama ve geri getirimi işleri ile ilgili personel istihdamından ve buna bağlı giderlerden tasarruf ederler.


Güncelliği Takip Etmek ve Gelişen Teknolojileri Kullanabilmek

Güncelliğin takip edilmesi ve gelişen teknolojilerden faydalanmak maliyeti arttırmaktadır. Fakat özel ihtiyaçlara yönelik hizmetler sağlayan şirketler, bu türden yatırımları tüm hizmet verdiği müşterilerine yansıttıklarından maliyeti düşürürler. Müşterilerin kendi imkânları ile elde edemeyecekleri teknolojiyi müşterilere sunarlar.


Risk Paylaşımı

Personelden kaynaklanacak tüm riskler yüklenici firmaya devir edildiğinden dolayı müşteri firmalar personel yükü ve sorumluluğundan kurtulmuş olacaklardır. Özellikle yöneticiler bu tür hizmetler sayesinde bazı risklerini başka firmalara yükleyerek kendilerini psikolojik olarak daha rahat hissedeceklerdir.

Filemaker Eğitim Projeleri

Belediye İş Edindirme ve Bilgievleri Eğitimleri

Sosyal sorumluluk projeleri ile, 18 ila 35 yaş arası vatandaşlara yazılım eğitimi vermektedir.

Sivil Toplum Örgütleri

STK'lar ile, işsiz gençlere ve kendi Bilgi İşlem personellerine yazılım eğitimi programları uygulanmaktadır..

Yazılım Kariyerleri

Çözüm EBYS eğitimleri ile Apple FileMaker da yazılım geliştirmeyi bir kariyer haline getirin. 

Dünyada ve ülkemizde bir çok kişi ve firma Apple Filemaker ile hayatlarını idame ettirmektedir.

Üniversite Eğitimleri

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde ücretsiz Apple Filemaker yazılım eğitimleri uygulamalarımızın yanında, çeşitli seviyelerde kurs programlarımız planlanmaktadır.

Çözüm Okulu

Çözüm Okulunda; Üniversite'den yeni mezun veya mezun olacaklar arasından Seçilen öğrencilere 1 ay boyunca Apple Filemaker ve proje geliştirme eğitimleri verilmektedir.

Web Seminerleri 

Çözüm EBYS - Filemaker yazılım uzmanlarının gerçekleştirdiği canlı web seminerlerine katılarak veya istek üzerine kaydedilen web seminerlerini izleyerek bilginizi artırın.

Filemaker Topluluğu

Çözüm EBYS, www.filemakerturk.com un destekçisi ve sponsorudur. FileMaker Platformu ile başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri Türkçe kaynak sitesinde bulabilirsiniz.

filemaker turk

Filemaker Eğitimleri İçerikleri

 • Alanlar üzerinde çalışma Dışarıdan tablo import etme Kayıt Oluşturma, Değiştirme, İzle Tablolarda kayıt oluşturma, izleme, değiştirme Listelerde kayıt oluşturma, izleme, değiştirme Grafik, ses ve Klip dosyaları ile çalışma Veri import etme Kayıt Arama ve Sıralama Basit sorgulama yöntemleri Karmaşık sorgulama yöntemleri Çoklu arama yöntemleri Kayıt sıralama yöntemleri Kayıtları Yazdırma ve Önizleme Kayıt Yazdırma

 • Layout ve Raprolama Layout türleri Layout silme, çoğaltma, isim değiştirme Layoutlar üzerinde objeler, fieldlar ile çalışma Layoutları özelleştirme Layout üzerindeki alanları ve verileri şekillendirme Layout elemanları (Header, Body, Footer, Subsummary) İlişkilsel alanların yönetimi Merge Field kullanımı Layoutların Görünümü ve Özelleştirilmesi Alanlara sınır borderları ve kayan çubuk tanımlama Sabit değer ler oluşturma ve alanlara atama Repeating (Tekrarlı) alanları şekillendirme Alanlara veri girişini engelleme Alanlara TAB order tanımlama. Layoutlara text ekleme Nesnelerin yazdırma şekillerini belirleme Related File (İlintili Dosyalar) ile Çalışma İlintili formdaki verileri ana tabloda gösterme Sabit değer ler oluşturma ve alanlara atama Repeating (Tekrarlı) alanları şekillendirme Related Database terimleri Ralationship…

 • Filemaker+Scripts Filemaker+Form Dizayn Filemaker+Rilations (ilişkiler), Filemaker+ karmaşık Global alan kullanımı, Filemaker+ Custom Functions (Tüm formlarınıza kullanabileceğiniz özel scriptler hazırlama)    

 • Filemaker Başlangıç Eğitimleri 2017/1 Programı 18 Şubat 2017 Cumartesi  / 25 Şubat 2017 Cumartesi 4 Mart 2017 Cumartesi  / 11 Mart 2017 Cumartesi  11:00 - 14:00 arası 3 saat Program toplamı 12 saat 15 kişi Tayfun Sümer Ücretsiz Çözüm EBYS Merkez Ofis - Ataşehir

 • Filemaker ile iPhone ve iPad’in  mükemmel uyumu... Birkaç adımda varolan FileMaker veritabanlarınızdaki verileri, alan adlarıyla birlikte kolayca yükleyebileceğimizi göreceğiz. Örnek uygulamalarla uzaktan database bağlantısı kurarak veri akışını kontrol ediyoruz.

Başlangıç Eğitimleri

Duydunuz, incelediniz; ilginizi çekti…

Gelin bu dünya hakkında bilgi edinin…

Birlikte Öğrenelim Eğitimleri

Filemaker’ı biliyorsunuz…

Bir şeyleri deniyorsunuz, olmuyor…

Gelin sorunuzu masaya yatıralım…

Bildiklerimizi Paylaşalım Eğitimleri

Bilenler, bildiklerini paylaşıyor…

Bilgi paylaştıkça, büyüyor….

Birlikte Geliştirelim Eğitimleri

Filemaker ile yazılım geliştiriyorsunuz ve biryerde takıldınız...

Gelin sorununuzu çözelim…