AYS de raporlama 4 ana başlık altında toplanır. İMHA, ÖDÜNÇ, SAYIM RAPORU, BOŞ KUTULAR, her ana başlıkta kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Talep edilirse yeni raporlar eklenebilir.