AYS programında, sisteme aktarılan her kayıt (Klasör, Torba, Dosya, Kanuni Defter v.s) için otomatik bir barkod üretilir. İstenildiğinde bu barkodlar etiketlere yazdırılarak evrak üzerine yapıştırılır. Böylelikle üzerinde borkotu olan her evrakın arşivden çıktığı anlaşılır ve evrak denetimi kontrol altına alınır.