• Seri Kodlarının listelenmesi

• Kayıtların imha sürelerinin girilmesi 

• Veri girişi ve imha süreçleri ile ilişkilendirilmesi

Kamu ve özel Kurumlarının evrak serileri AYS’ ye entegre edilmiştir. AYS, evrak serilerinin yasal saklama ve enformasyon değeri sürelerini bilir ve hangi evrakın ne zaman imha edileceğini hesaplar ve zamanı geldiğinde arşiv yetkililerini uyarır. Böylelikle, kurumların aylar sürecek evrak seri (Envanter) çalışmaları ortadan kaldırılmıştır.

Sabitler programın ortak değerleridirler. Arşivciler, firma adı ve logoları vs. gibi değerlerin bulundukları formlardır. Bu alanlara girilen değerler programın işleyişini etkileyebilir. Örneğin ; bazı uygulamalar için yetki verilmeyen çalışanların isimleri, yetkisi olmadığı alanlarda gözükmeyecektir.

Varsa, kurumların şube bilgilerinin tutulduğu formlardır.

• Administrator seviyesi (tüm yetkiler)

• MainUser seviyesi (silme yetkisi yok)

• NormalUser seviyesi (veri yetkisi yok)

• WatchUser seviyesi (sadece veri inceleme)